De 'Alliantie van Integere Telers en Shops' is een coöperatie die samenwerking tot stand brengt in de cannabis sector.

Avites streeft er naar als coöperatie zoveel mogelijk leden in de coffeeshopbranche te werven en gezamenlijk tot een oplossing voor de achterdeurproblematiek te komen.

Waarom een coöperatie

Nederlandse coffeeshops komen samen in een coöperatie om het gedoogbeleid een laatste duw in de juiste richting te geven. Coffeeshops hebben de afgelopen tientallen jaren hun nut en noodzaak bewezen. Zonder coffeeshops zien we een levendige straathandel en dealpanden. Het is in het belang van de volksgezondheid en de openbare orde om het coffeeshopbeleid compleet te maken. Het eindproduct van de teelt is voor de verkoop vanuit coffeeshops bestemd, daarmee is het belangrijk dat de coffeeshopbranche zelf invloed op de teelt blijft uitoefenen.

De inkoopzijde van de coffeeshop is op dit moment nog niet transparant. Facturen ontbreken waardoor controle op de leverancier niet tot de fiscale mogelijkheid behoort. Daaraan wil Avites een einde maken.

De volledige keten van productie-, inkoop- en verkoop van cannabis dient uiteindelijk volledig transparant te worden. Een voorname taak van de coöperatie is het verstrekken van teeltlicenties aan telers en aan de coffeeshops zelf. Een teeltlicentie stelt eisen aan de teler, controle op het naleven van deze eisen is voor verantwoording van de coöperatie.

De toekomst

Er zijn 3 groepen die in aanmerking komen voor de cannabisteelt met licentie:

  • De vele kleine telers in Nederland die tot nu toe vanwege het ontbreken van contacten niet aan een coffeeshop konden leveren.
  • Telers die al rechtstreeks leveren aan de coffeeshops; deze groep zal een nieuwe manier van telen moeten ontwikkelen.
  • De coffeeshops, die de mogelijkheid krijgen teelt in eigen beheer te realiseren.

De coöperatie kan met deze 3 groepen telers voldoende aanbod van hoge kwaliteit en noodzakelijke diversiteit waarborgen.

De coöperatie streeft ernaar de inkoopprijs zodanig te drukken dat de verkoopprijzen van de wiet lager dan de illegale marktprijzen blijven. Om de illegaliteit een halt toe te kunnen roepen, is het telen in coöperatieverband een ‘must’.

Heb je nog vragen?

We hebben een aantal veelgestelde vragen van antwoorden voorzien en verzameld in onze FAQ.

Laat je product testen met Avites

Avites is een samenwerkingsverband aangegaan met een gerenommeerd laboratorium en kan analyses van diverse producten aanbieden, zoals wiet, hasj, olie en tabak.

We kunnen op bijna 1000 soorten gewasbeschermers (pesticiden) testen, en op het gebruik van zware metalen. In de nabije toekomst zullen we ook de THC en CBD waardes in de producten nauwkeurig kunnen vaststellen.

Via ons online platform kun je eenvoudig analyses aanvragen en de voortgang volgen. Wanneer het laboratorium klaar is met haar analyse dan zie je direct of en welke pesticiden zijn aangetroffen. Dit hele proces duurt ongeveer een week.

Meer weten? Klik dan op de link hieronder.

Vraag een analyse aan